Res med mig genom livet

Piskan viner från Bryssel

Sverige ska böta 3 miljoner euro för att ha dröjt flera år efter utsatt tid med att införliva direktivet om datalagring har EU-domstolen slagit fast.

Vi är med i EU på gott och ont, men att veta om ett direktiv vad som gäller, strunta i det och låta det träda i kraft flera år efter utsatt tid, tyder på nonchalans från regering och riksdag.

Det är surt förvärvade skattepengar som ska betalas ut.

27 miljoner kronor skulle kunnat göra nytta på ett helt annat håll än nere i Bryssel.

SKÄRPNING Sverige!

SR   SvD