Res med mig genom livet

Irland, ett land i EU.

Diskussionerna har gått heta i det lilla ö-landet om abort ska tillåtas eller inte. Tills igår har det inte funnits någon som helst chans för de irländska kvinnorna att få abort, men nu har det röstats igenom i parlamentet att om det är risk för kvinnans liv eller om kvinnan är självmordsbenägen har hon nu en möjlighet att få abort.

Följderna av incest eller våldtäkt ska fortfarande inte avbrytas, utan kvinnan måste snällt finna sig i att landet, som tillhör EU och som är hundra år efter sin tid i vissa fall, tvingar henne att föda dessa oönskade barn. Vid incest är ju dessutom risken för att barnet är skadat på något sätt större än för andra barn.

Det är inte konstigt att det är slitningar inom EU med så många länder som står på helt olika plattformar i många olika frågor.

När kan kvinnan få bestämma över sin kropp i alla länder som är med i den Europeiska unionen?

SvD  SR  Skånskan