Res med mig genom livet

Lika skatt för lika inkomst…

….verkar vara en utopi i det här landet.

Ett femte skatteavdrag verkar vara på gång för dom som är i jobb. Pensionärer och andra ska huka under högre skatt. Pension som är en uppskjuten lön enligt avtal, är inte hög så det stör, men det gäller att beskatta de gamla så hårt som möjligt i dagens Sverige.

Vi är nog det enda land i världen som har har åldersdiskriminering på det här sättet. Det är bara att beklaga att den som tjänar mest ska få det ena bidraget efter det andra i form av sänkt skatt!

Såvitt jag vet kostar alla varor lika mycket i butikerna vem som än handlar.

Om det var lika skatt för lika inkomst, skulle många inte behöva få bostadsbidrag eller försörjningsstöd (socialbidrag) .

Det gäller alla som inte har ett arbete att gå till.  Många, många söker jobb efter jobb, men blir ändå utanför arbetsmarknaden trots att jobbskatteavdraget skulle vara ett lok som skulle skapa massor av jobb. Var är dom?

Vilket parti vågar göra oss jämlika så att alla får skatt efter inkomst och inte efter om man har ett jobb att gå till eller inte?

SvD