Res med mig genom livet

Punktliga tåg – finns det?

Av och till är det kaos på våra järnvägar och det blir ett lotteri om man kommer fram i tid eller inte!

Nu ska ett avtal skrivas mellan Trafikverket och järnvägsbranschen. Ett tåg som är senare än 6 minuter enligt tidtabell, ska räknas som försenade mot idag där gränsen för sena tåg går vid 15 minuter.

Blir tågen punktligare av en signatur på ett papper?

I min värld måste man göra mer för att tågen ska komma i tid.

Bättre underhåll av järnvägsnätet till exempel.

Det ska bli spännande att se hur tågtrafiken fungerar under vårt vinterhalvår!

Det kommer nog att se lite sämre ut i statistiken, vilket kommer att bli den enda skillnaden

DN    SvD  Skånskan