Res med mig genom livet

Lär din läxa

Diskussionerna går höga om läxorna i svenska skolor. Några vill att läxor slopas helt, medan andra tycker att det ska vara mer läxor.

Det spelar faktiskt ingen roll om eleverna inte gör sina läxor.

Finland, Sverige och Norge har jämförts och utfallet blev till Finlands fördel.

Kalla det vad du vill, men alla uppgifter som eleverna får måste följas upp på lektionerna, vilket tydligen görs i mycket större utsträckning i Finland än i de övriga två länderna.

Det är samma sak i arbetslivet. Massor av saker sjösätts, men det har varit dåligt med utvärderingar och uppföljningar. Det som är sjösatt lever sitt eget liv och sedan kommer något nytt långt innan det första har satt sig.

Om någon undrar så är det min erfarenhet från förskolevärlden!

Både barn och vuxna lär sig av att repetera, reflektera, utvärdera och diskutera!

Jag vet att det finns massor av duktiga lärare i vårt avlånga land. Det kanske inte är fel att pröva nya arbetssätt enligt Finlandsmodellen?

SR   SvD