Res med mig genom livet

Ta inget för givet

Gläds åt din dag

Gläds åt din familj och vänner

Gläds åt idag

Skiljs aldrig åt osams

Tala om för dina kära hur mycket dom betyder för dig

Gör idag det du tänkte göra – vänta inte

Gläds åt livet

I morgon kan det vara för sent!

Du fattas oss!