Res med mig genom livet

Resa – ett fredsprojekt?

Jag reser mer än gärna och har gjort det i hela mitt liv. Om det är resmål lite längre bort tar jag, utan betänkligheter eller dåligt samvete, flyget. Jag kommer fram  på ganska kort tid och kan nyttja upplevelsetiden bäst.

Många har dåligt samvete när dom sätter sig i ett plan, främst av miljöskäl. Jag bara känner att jag är på G. Flyget är just nu den stora miljöboven enligt många. Sant förstås, men man kanske ska sätta det i relation till vinsterna.

Bild från: Leam Mae Phim

Utan flygplanen hade jag aldrig kunna uppleva andra kulturer, träffa intressanta människor och sist men inte minst så har jag fått större förståelse för hur man tänker och lever i andra länder och har därmed vuxit som människa.

Bild från: Laem Mae Phim

Jag tror att större förståelse människor emellan är en del i ett större sammanhang. En del av en fredsprocess helt enkelt.

Det hackas på flyget och utsläppen som det för med sig och med all rätt.

Däremot är det tvärtyst om alla motortävlingar som hela tiden pågår överallt på vår planet. Det är inte bara fordonen som tävlar, utan även all publik som med olika fortskaffningsmedel ska titta på och heja fram sin favorit.

Kanske dags att titta på den delen av miljöpåverkan också.

Jag gör så gott jag kan i min vardag med källsortering, använder nästan inga plastpåsar och åker kommunalt så mycket som möjligt, men jag tänker inte sluta resa med flyg till länder nära och långt borta!