Res med mig genom livet

Är det så illa – på riktigt?

Larmrapporterna avlöser varandra och snart vet jag varken ut eller in. Ena dagen larmas det om olika FARLIGA saker. Akta dig – passa dig – tänk på att…

Nästa dag kommer en annan rapport som visar det helt motsatta. Nu är det fiskbeståndet, som är i larmposition.

Vår matfisk är hotad

Exploatering, övergödning och intensivt fiske gör att fiskebestånden i våra vatten är hårt pressade”, är det senaste.

Vi har hört det många gånger förut och visst måste vi vara oerhört observanta och det är inte OK att förstöra vår natur och rikedomar som ska försörja oss, förhoppningsvis i generationer framåt.

Eftersom jag tillhör fiskälskarnas stora skara, hoppas jag att det inte är så illa som det låter!

Vi måste vara försiktigare med dom resurser som finns!