Res med mig genom livet

Herre Gud

Vilka är det du väljer som ska företräda Dig här på jorden? Människor som ska sprida det kristna budskapet och göra det trovärdigt!

Så vitt jag vet är det en TRO och ingen vetenskap, för ingen vet ju till 100%. En präst, blev tack ock lov anstängd efter att ha uppmanat till bål av Jonas Gardells böcker, för att dom inte överensstämmer med vad prästen tror på.

HALLÅ! Var och en får ha sin egen tro och det kan se olika ut hos olika människor.

VEM har sagt att kristendomen är det enda rätta???

Du som sitter därupppe i himlen blir mindre och mindre trovärdig. Om du är allsmäktig, som det sägs, hur kan du tillåta all skit som sprids av dina företrädare?

Ska man sedan be om ursäkt till en präst för att man inte tycker som han?

Allt vad i viljen att människorna skola göra eder skolen i ock göra dem!

Något att tänka på för prästerskapet och alla andra också förstås!