Res med mig genom livet

Varför skolkar Lisa och Per?

Jan Björklund ska införa skolk i betygen. Från hösten 2012 kommer det att stå i betygen om elever har haft olovlig frånvaro.

Jag vet inte vilket ben jag ska stå på, men inte kan väl skolk vara okay?

Skolan är inte frivillig, utan vi har skolplikt i det här landet fram till gymnasiet.När man sedan går på gymnasiet är det närvaroplikt.

Skolan är gratis och då är det väl självklart att man går dit – dessutom för sin egen framtid och att man inte halkar efter.

När man jobbar får man löneavdrag om man inte är på plats.

Det var den ena sidan av myntet, där jag säger – självklart ska skolk in i betygen.

På baksidan finns dom barn och ungdomar, som är i /har svårigheter hemma eller i skolan, som behöver vara borta från skolan då och då, men inte vill skylta om sin situation.

EX. mobbningsoffer, misshandlade fysiskt, psykiskt, verbalt eller sexuellt. Det är inte alltid så lätt att tala om sådana saker med främmande vuxna, som kanske inte  tar det på allvar.

Sammantaget tycker jag att det alltid ska vara  ett allvarligt samtal med elever som uteblir från skolan – kanske en varning, men skolk i betygen nja!?