Res med mig genom livet

Kategori: Barn och skola (sida 1 av 1)

Skäms Sverige!

Vi halkar efter allt mer när det gäller skola och utbildning. Det är skrämmande läsning ur rapporten från PISA undersökningen.

Våra elever har försämrats i alla ämnen och ligger nu under genomsnittet

Det mest alarmerande är att läsförståelsen blir allt sämre i alla grupper. Hur ska man kunna lära sig något om man inte förstår vad man läser?

Bara tre länder är nu sämre än Sverige på läsförståelse. 2000 hade bara tre länder ett bättre resultat.

Det är nog dags för de vuxna i skolan att återta makten i skolsalarna. Mobiler bör förbjudas under lektionstid. Lärarna behöver mer stöttning i klasser där extra hjälp behövs.

Det slår mig när jag är ute och reser att skolpliktiga barn alltid finns på resmålen under terminerna.

Visst det kanske är duktiga elever, men om en klass aldrig är fulltalig är det många som halkar efter. Tänk om föräldrarna kunde förstå att allt har sin tid. Ju fler timmar eleverna är borta desto större risk att halka efter.

Skolk är också något som de svenska eleverna är ”bra” på, tyvärr!

Vi måste vända detta – det är farligt för hela samhället med ett dåligt utbildat folk.

SvD   Skanskan

 

Säkra barnen….

Nu ska en utredning tillsättas av regeringen om säkerheten på förskolorna. Allt fler barn skadas på förskolan och nu ska man ta reda på varför.

Om man kunde titta på det verkliga problemet i stället för att sätta till en utredning som kostar mycket pengar och tar lång tid.

Tänk dig själv in i situationen att vara pedagog på en förskola.

Det är ca 25 barn 3-5 år på en avdelning med ca 3 pedagoger. Då är det inte tre vuxna hela dagen eftersom förskolorna i många fall är öppna tolv timmar om dagen.

Dessutom har varje pedagog 34 timmar i barngrupp, resten är planering, möten, föräldramöten, föräldrasamtal, dokumentation osv. upp till 40 timmar.

Full personalstyrka kan man tänka sig finns mellan tio till fjorton varje dag om alla är på plats.

Det var en liten bakgrund till hur det ser ut i förskolorna idag.

Hur ska pedagogerna kunna hinna med och se allt som händer?

Olyckor kan man aldrig komma i från någonstans, men man kan ge både barn och vuxna en chans att upprätthålla säkerheten.

Det sker allra bäst med att minska barngrupperna till tvåtredjedelar av vad det är idag.

Du som inte finns inom förskolan: Skulle du kunna tänka dig att ta  det ansvar det innebär att fostra och leda små barn, enligt läroplanen, som dessutom är alltför många i varje grupp?

Säkerheten är urholkad eftersom det är för få vuxna med och i närheten av barnen.

Det är ett under att det inte händer fler allvarliga olyckor som det ser ut idag!

GP   SvD   DN

 

 

 

 

Vår trygga förskola.

6000 barn i förskolan skadas på ett eller anat sätt varje år. Fallskador, klämskador och annat, som gör att det blir aktuellt att åka till akuten.

En självklar följd av allt som har hänt inom förskolan dom senaste åren.

När det fortfarande var ”dagis”, som nu är ett minne blott, kunde man se alla barn i stort sett hela tiden.

Nu på förskolans tid har barngrupperna ökat enormt, samtidigt som pedagogerna har blivit färre.

Det skulle behövas en trollkarl för att garantera en hyfsad säkerhet idag.

Tur och skyddande änglar som håller sin hand över barnen, gör att olyckstalen hålls nere.

Skulle du tillsammans med två kollegor kunna se alla barn en hel dag? Vi talar om 20 -25 friska, härliga, rörliga barn, som många gånger har alldeles för få vuxna omkring sig.

Märk då att pedagogerna inte är full styrka hela dagen. Mellan ca 9 – 13.30 ska alla finnas på plats, övrig tid är du och en annan pedagog ansvarig för verksamheten.

SÄNK ANTALET BARN I GRUPPERNA och antalet skador kommer att gå ner per automatik!

Nollning pågår.

Nollning ska vara roligt och inte över till pennalism. Om det är kränkande för någon, ska aktiviteten utgå omedelbart.

Nollning ska vara ett välkomnande till skolan man just har börjat i, men har gått överstyr i Polhemsgymnasiet i Göteborg.

De nya eleverna blev utsatta för olika obahagliga saker, vilket fick till följd att föräldrar hörde av sig till skolan.

Nollningskommittéen, har säkert blivit utsatta för liknande saker och ska väl ”ge igen”

Återigen: Behandla andra som du vill bli behandlad själv!

Bra eller dåligt?

Stämpelklocka på förskolan börjar införas mer och mer i olika kommuner. Barnet stämplar in på morgonen och stämplar ut vid hemgång!

Jag tycker att det är en utmärkt idé. Ingen behöver betala mer än ”sin” närvarotid och föräldrarna behöver inte stressa sönder sig för att hinna i tid till förskolan!

I Malå i Västerbotten nuddar man in varje dag när man är på plats. Ingen betalning vid sjukdom eller semester!

Jag tycker personligen att det är en alldeles utmärkt idé.

Hoppas att Göteborg snart följer efter.

En rättvis betalning, som jag ser det!

Vad i h-e……

”Elizabeth, som gick ut femman i juni, har blivit fasthållen i skolmatsalen där de som ska föreställa hennes skolkamrater hällt mjölk över henne. Hon har utsatts för mordhot, slag och stryptag. Andra elever går och tvättar sig efter att ha rört vid henne och säger att hon är äcklig.I stället för att sätta stopp på mobbningen har skolan fått Elizabeth att må ännu sämre genom att skylla det som händer på henne. ” 

Jag orkar nästan inte läsa vidare om denna elvaåriga tjej som har mobbats och lärarna i hennes skola i stort sett legaliserat all skit som hon har fått stå ut med.

Sätt dig in i hennes situation – det går nästan inte, men den här tjejen har levt under en omänsklig press och de vuxna (lärarna) har hejat på.

Det har ställts lekmannadiagnoser , som inte håller måttet och övergreppen, kränkningarna och annan skit har fortsatt. En elvaårig tjej eller kille ska inte behöva uppleva att bli utsatt för mobbning – ingen annan människa heller, någon gång någonstans.

Hur tror du att man känner sig som ett mobbningsoffer?

Två av tre skolor ger mobboffren skulden…….. Hur tänker man då? Skolorna har ett uppdrag och det är definitivt INTE att se mellan fingrarna när det gäller mobbning!

Allt vad du vill att andra människor ska göra mot dig ska du göra mot andra!

Varför skolkar Lisa och Per?

Jan Björklund ska införa skolk i betygen. Från hösten 2012 kommer det att stå i betygen om elever har haft olovlig frånvaro.

Jag vet inte vilket ben jag ska stå på, men inte kan väl skolk vara okay?

Skolan är inte frivillig, utan vi har skolplikt i det här landet fram till gymnasiet.När man sedan går på gymnasiet är det närvaroplikt.

Skolan är gratis och då är det väl självklart att man går dit – dessutom för sin egen framtid och att man inte halkar efter.

När man jobbar får man löneavdrag om man inte är på plats.

Det var den ena sidan av myntet, där jag säger – självklart ska skolk in i betygen.

På baksidan finns dom barn och ungdomar, som är i /har svårigheter hemma eller i skolan, som behöver vara borta från skolan då och då, men inte vill skylta om sin situation.

EX. mobbningsoffer, misshandlade fysiskt, psykiskt, verbalt eller sexuellt. Det är inte alltid så lätt att tala om sådana saker med främmande vuxna, som kanske inte  tar det på allvar.

Sammantaget tycker jag att det alltid ska vara  ett allvarligt samtal med elever som uteblir från skolan – kanske en varning, men skolk i betygen nja!?