Res med mig genom livet

Vår trygga förskola.

6000 barn i förskolan skadas på ett eller anat sätt varje år. Fallskador, klämskador och annat, som gör att det blir aktuellt att åka till akuten.

En självklar följd av allt som har hänt inom förskolan dom senaste åren.

När det fortfarande var ”dagis”, som nu är ett minne blott, kunde man se alla barn i stort sett hela tiden.

Nu på förskolans tid har barngrupperna ökat enormt, samtidigt som pedagogerna har blivit färre.

Det skulle behövas en trollkarl för att garantera en hyfsad säkerhet idag.

Tur och skyddande änglar som håller sin hand över barnen, gör att olyckstalen hålls nere.

Skulle du tillsammans med två kollegor kunna se alla barn en hel dag? Vi talar om 20 -25 friska, härliga, rörliga barn, som många gånger har alldeles för få vuxna omkring sig.

Märk då att pedagogerna inte är full styrka hela dagen. Mellan ca 9 – 13.30 ska alla finnas på plats, övrig tid är du och en annan pedagog ansvarig för verksamheten.

SÄNK ANTALET BARN I GRUPPERNA och antalet skador kommer att gå ner per automatik!