Res med mig genom livet

Skäms Sverige!

Vi halkar efter allt mer när det gäller skola och utbildning. Det är skrämmande läsning ur rapporten från PISA undersökningen.

Våra elever har försämrats i alla ämnen och ligger nu under genomsnittet

Det mest alarmerande är att läsförståelsen blir allt sämre i alla grupper. Hur ska man kunna lära sig något om man inte förstår vad man läser?

Bara tre länder är nu sämre än Sverige på läsförståelse. 2000 hade bara tre länder ett bättre resultat.

Det är nog dags för de vuxna i skolan att återta makten i skolsalarna. Mobiler bör förbjudas under lektionstid. Lärarna behöver mer stöttning i klasser där extra hjälp behövs.

Det slår mig när jag är ute och reser att skolpliktiga barn alltid finns på resmålen under terminerna.

Visst det kanske är duktiga elever, men om en klass aldrig är fulltalig är det många som halkar efter. Tänk om föräldrarna kunde förstå att allt har sin tid. Ju fler timmar eleverna är borta desto större risk att halka efter.

Skolk är också något som de svenska eleverna är ”bra” på, tyvärr!

Vi måste vända detta – det är farligt för hela samhället med ett dåligt utbildat folk.

SvD   Skanskan