Res med mig genom livet

Säkra barnen….

Nu ska en utredning tillsättas av regeringen om säkerheten på förskolorna. Allt fler barn skadas på förskolan och nu ska man ta reda på varför.

Om man kunde titta på det verkliga problemet i stället för att sätta till en utredning som kostar mycket pengar och tar lång tid.

Tänk dig själv in i situationen att vara pedagog på en förskola.

Det är ca 25 barn 3-5 år på en avdelning med ca 3 pedagoger. Då är det inte tre vuxna hela dagen eftersom förskolorna i många fall är öppna tolv timmar om dagen.

Dessutom har varje pedagog 34 timmar i barngrupp, resten är planering, möten, föräldramöten, föräldrasamtal, dokumentation osv. upp till 40 timmar.

Full personalstyrka kan man tänka sig finns mellan tio till fjorton varje dag om alla är på plats.

Det var en liten bakgrund till hur det ser ut i förskolorna idag.

Hur ska pedagogerna kunna hinna med och se allt som händer?

Olyckor kan man aldrig komma i från någonstans, men man kan ge både barn och vuxna en chans att upprätthålla säkerheten.

Det sker allra bäst med att minska barngrupperna till tvåtredjedelar av vad det är idag.

Du som inte finns inom förskolan: Skulle du kunna tänka dig att ta  det ansvar det innebär att fostra och leda små barn, enligt läroplanen, som dessutom är alltför många i varje grupp?

Säkerheten är urholkad eftersom det är för få vuxna med och i närheten av barnen.

Det är ett under att det inte händer fler allvarliga olyckor som det ser ut idag!

GP   SvD   DN