Res med mig genom livet

Breiviktrött

Nu ska Breivik in för rätten. Detta beräknande, känslokalla monster i människokläder.

Jag brukar värna om alla människors lika värde, men man kan förbruka sin rätt som människa och det har Breivik gjort, enligt min mening.

Nu kommer allt att rivas upp för offrens familjer och vänner.  Drt är fullständigt klart att det är Breivik som begick det värsta av alla dåd.

En hund  skjuts om den har angripit en människa och anses som en fara.

Breivik är enligt mig helt jämställd med en hund!

GP   SVD   DN  HD