Res med mig genom livet

Rök inte i skolan

Det är förbjudet att röka på skolgårdar sedan 1994. Helt verkningslöst eftersom det röks på dom flesta skolor.

Det måste vara ett absolut krav på rökfrihet där barn och ungdomar har sin arbetsplats och det gäller även alla vuxna som vistas där.

Lärare och andra är och ska vara förebilder för eleverna och då gäller det att hålla sig i från cigaretterna under dagtid.

Barn gör inte som vi säger – dom gör som vi gör!

Skärpning alla som röker på skolgårdar. Bli inte den som visar vägen till nikotinberoende!

Alla skolgårdar ska vara rökfria!

DN