Res med mig genom livet

Hur kom sprängämnet in på Ringhals?

Vi är sårbara i vårt moderna och högteknologiska samhälle.

När sprängämne har hittats på en truck inne på Ringhals kärnkraftverk, kan man undra hur det har kommit dit. Kontrollerna på personer som ska in i kärnkraftverket borde vara stränga så att inget ska kunna slinka in.

Trucken där sprängämnet var placerat hade kanske varit utanför området och varit obevakad en stund.

Det saknades spränganordning på sprängämnet, så det kunde inte explodera, men jag ryser när min fantasi sätts i rörelse och ser framför mig vad som kan hända om en bomb eller liknande detonerar på ett kärnkraftverk.

Med min okunskap på området antar jag att förstörelse på många, många mils omkrets utanför ett kärnkraftverk skulle kunna bli följden och att tusentals männskor skulle dö eller få sitt liv förstört om det värsta skulle hända.

Ett scenario jag hoppas inte inträffar någonstans i världen.

DN   SvD    GP  HD