Res med mig genom livet

Synden straffar sig själv

En tjuv skulle troligtvis fira ner sig i en skorsten och på så sätt komma in i en dansk bank och hämta lite värdefulla saker dvs det var ett inbrott gång.

Bankkuppen misslyckades totalt och tjuven fastnade i skorstenen och han hade inte räknat med att fastna i skorstenen, men det gjorde han och satt fast där i två dygn innan räddningen kom.

Synd att inte fler tjuvar får tänka över sin situation i skorstenar – gärna vintertid och inte mindre än två dygn!