Res med mig genom livet

Förskolan – en förvaringsplats?

Förskolorna i Göteborg får kritik och med all rätt.

Det övergripande målet är att det inte ska finnas en förskolekö. Man sätter in och ”förtätar” grupper som redan är för stora och vips ser det bra ut på pappret.

Det är självklart för mig att föräldrar ska få  plats på bra förskolor, när arbetet kallar, men inte på bekostnad av kvalitén på vistelsen för barnen. Det är utbyggnad som gäller och inte grupper som är stora och ohanterbara.

Alla vet att grupperna är för stora, men politiker och chefer blundar med båda ögonen och sätter in fler och fler barn. Eftersom ögonen är stängda behöver man inte ens blinka.

Duktiga pedagoger har ingen möjlighet att leva upp till läroplanen och hinna med allt som ska göras.

Pedagogerna ska dessutom delta i olika möten flera gånger i veckan och under den tiden minskar personaltätheten i grupperna. Stora delar av dagen är det två pedagoger som ska se till att verksamheten fungerar, samtidigt som de ska finnas till hands för alla barnen.

Enskilda samtal, ett knä att krypa upp i, ha sin ”fröken” för sig själv en liten stund.

Barnen har ingen rast och ingen ro på hela dagen. 19 kompisar eller mer, som pockar på uppmärksamhet.

Hur ofta finns tid för  mjuka värden som är så viktiga för varje enskilt barn?

Två pedagoger och 20 barn vi matbordet……..

Det är ingen lätt sits och det lär inte bli lättare om inget görs för både barn och vuxna!

Folk undrar varför så få läser till förskollärare – inte jag!

Det finns inte pengar till att göra en förskola där alla barn får sina behov tillgodosedda fullt ut.

BAH! Om barnen inte blir sedda och bekräftade under sina viktiga småbarnsår, blir det dubbelt så dyrt senare i livet. Då blir det ännu sämre för dom som går på förskolan då, för resurserna sätts in där det är mest akut när det inte funkar för unga vuxna!

GP      GP  AB