Res med mig genom livet

Fängelsebloggar….

Allt fler intagna bloggar om livet innanför murarna och sprider sina budskap via sociala medier. Kriminella som sitter inne har inte fri tillgång till internet, men anhöriga och andra agerar som bulvaner och publicerar det som fången skrivit.

Vi har yttrandefrihet i Sverige, men det kan ställa till trubbel inom kriminalvården om vissa saker berättas om i media.

Kriminalvården medger att det kan finnas problem när intagna berättar om livet i fängelset.

– Det kan störa verksamheten, visst kan det göra det. Om det är så att det sprids väldigt mycket kunskaper om rutiner och förhållanden och om vår personal så blir det ett nytt osäkerhetsmoment för oss. Ytterst kan man tänka sig att någon utnyttjar den möjligheten för att kartlägga vår verksamhet, säger Christer Isaksson. SvD

Jag tycker personligen att man kan vänta tills straffet är avtjänat innan man skriver om sitt liv i fängelset och kritik mot regler och annat som finns där.

Allt fler bloggar under tiden man är frihetsberövad – konstigt att man tillåter det, även om det sker via en bulvan.