Res med mig genom livet

Spår i kebaben

Mal allt kött, blanda ihop det och kalla det ”alltiettfärs” så är hela köttskandalen ur vägen.

Nu har grisen satt sina spår i kebab i Danmark, en nog så allvarlig händelse med muslimska ögon sett och någon har gjort sig en extra hacka.

Det man inte vet har man inte ont av heter det, men att bli lurad är inte acceptabelt.

Vad  kommer nästa gång?  Spår  av ko i mjölken?

Skanskan    SvD