Res med mig genom livet

Hur uttalar du kex?

Säger du kex med k eller sj. OBSERVERA att det ska vara tje-ljud. Slarv från min sida!

Vi  på Västkusten säger oftast med ett tje ljud och på ostkusten låter det med ett hårt k.

Vilket är rätt?

Rent språkligt ska det uttalas med ett tje ljud eftersom det följs av en mjuk vokal. De mjuka vokalerna är e,i,y,ä,ö. och då ska det vara ett mjukt uttal före. Likadant om det står ett g, framför.

  • ge, göra, gäspa, gymnastik osv.

De hårda vokalerna är a,o,u,å.

  • gås, gata,gammal, gapa. 

Detta innebär ju att

  • kedja, kött, kiosk, kex, har ett tjeljud.

medan det blir

  • katt, kasta, kåpa, kupa, kosta har ett hårt k.

När det gäller kex kommer det ursprungligen från engelskans cake, som inte har ett sje-ljud och är försvenskat till kex.

Titta noga vilka vokaler det handlar om på de olika språken.

Till er som uttalar kex med hårt k, kan jag trösta er med att båda uttalen är godkända, men vill man vara språkligt korrekt är det ett tje- ljud som gäller!

imagex708x270

 

Det är gott med kex! Bilden är lånad från Göteborgs kexfabriks hemsida!