Res med mig genom livet

Fingeravtrycksbyte.

USA och Sverige ska öppna sina databaser så att de bägge länderna kan gå in och kolla fingeravtryck vid behov. Det är inte en sekund för sent!

Varför är det bara USA och Sverige som gör så här?

All världens databaser borde vara tillgängliga för poliser i alla länder och då är det inte lätt för de kriminella att smita undan.

Tekniken finns – men finns viljan? Det skulle vara alldeles utmärkt om alla kunde samarbeta i sådana här frågor!

SvD