Res med mig genom livet

Islands glaciärer smälter, Mr Trump

Island har en mängd glaciärer som täcker en del av landet. Ett land av is och eld.

Islagunen  ligger vid en tunga av Vatnajökull och där simmar en del isblock som har kalvat från jökeln.

Dom som inte tror på klimathotet kanske kan komma till  besinning om dom förstår vad som pågår.

Klippblocken ligger och skvalpar i den rätt stora lagunen. I samband med att isarna smälter höjs Islands landmassa med 35 mm per år som mest.

Dessutom har Vatnajökull, den största glaciären i Europa, förlorat 83 km2 på sex år. 2000-2006 och issmältningen fortsätter.

Vissa glaciärer förlorar så mycket som 10 meter per år i höjd. Skrämmande siffror.

Mindre is kommer att innebära fler vulkanutbrott och att magman kommer att ligga närmare jordytan.

Det är ändå otroligt vackert att titta på. Det som ser smutsigt ut på blocken är aska som kommer från vulkanutbrott, kanske för mycket länge sedan. Askan har lagt sig på ytan och sedan sjunkit mer och mer ner i glaciären. Intressant.

Vissa kör med alternativa sanningar och tror att Kina har hittat på klimathotet. Mr Trump kanske behöver lite mer utbildning på många olika plan. Tyvärr tror jag inte att det hjälper.