Res med mig genom livet

Gummiplantager

Det finns många gummiplantager i vårt område, men dom försvinner en efter en. Syntetiskt gummi eller Latex som det också heter, tillverkas i många länder numera. priset på gummi har också sjunkit. Jag läste dessutom en artikel o att vissa odlare drygar ut gummit med substanser som inte ska finnas och blir på så sätt orent!

Gummiträden är planterade i snygga rader.

Man gör en rits i trädets bark för att sedan låta saven rinna ut i små koppar.

Dom här gummiträden har många ritsar i sin bark och måste vila och läka mellan varje gång.

Ingen vila för detta träd. Produktionen är i full gång!

På den här bilden kan man tydligt se ritsen och hur gummit sakta rinner ner i skålen. När träden vilar vänds skålen neråt.

När man har ”skördat” gummit drar man det genom en vals och pressar ur all fuktighet. Kvar blir gummiark som sedan säljs!

Ju torrare klimat desto renare gummi! Regn och väta ger tunnare sav.

Jag hoppas att inte alla plantager försvinner, men man vet ju aldrig!