Res med mig genom livet

Kvibergsnäs Landeri

Vi såg i förra inlägget några pampiga byggnader som tillhör Kvibergsnäs landeri. Ett av dom få landerier som finns kvar. Många har brunnit eller rivits då man ville åt marken landerierna låg på.

Kvibergsnäs Allé som leder ner till landeriet. Vad är då ett landeri?

Det är mark som tilldelades staden av staten i samband med att staden fick stadsprivilegier. Landeriet ägdes av en medborgare i staden. I början var det sommarboställe, men blev alltmer ett åretruntboende. Jordbruk och boskapsskötsel var huvudnäringen på landerierna.

Kvibergsnäs började byggas på 1690-talet och är det enda landeriet inom Göteborgs gränser som har ekonomibyggnader kvar. Ganska nyligen restaurerade.

Gamla betesmarker har blivit en inbjudannde trädgård. Idag finns förskola, kontor och bostäder här.

Dagens byggnader är från sekelskiftet 1800. 1899 löste kommunen in landeriet och då blev det bostäder för högre officerare. Regementet låg alldeles i närheten.

Här bor man ståndsmässigt!

När kommunen hade löst in marken utarrenderades den till jordbruk och ekonomibyggnaderna användes ända till 1973. Vem minns inte Ko-Sixten? Han var dräng som vallade korna på Kvibergs ängar! Bussarna fick stanna när hans kor skulle över Utbyvägen för att beta på ängarna där det nu ligger 25 fotbollsplaner!

Idag kan man inte höra några kor råma här. Kvibergsnäs är stilla och fridfullt!

Tack för att Kvibergsnäs Landeri inte föll för rivningsraseriet, utan bevaras för framtiden!

PS. Som kuriosa kan nämnas att Lisebergs Landeri numera sedan länge är Lisebergs Wärdshus!