Res med mig genom livet

En gröngöling tittar på

Jag fick ett av mina ryck och började titta vad som fanns i alla lådor här hemma. En del överraskningar blev det. Medan jag höll på med en låda upptäckte jag att jag hade fått publik utanför.

En gröngöling var mycket intresserad av vad jag gjorde. Det var verkligen spännande saker jag hittade underst i lådan.

En gammal pärm. Vad fanns iden? Spännande.

I pärmen låg min morfars gamla betyg. Jag väljer att visa ett av dom som är från höstterminen 1898. Han gick i läroverk och det som förvånade mig var att man redan då läste både tyska, franska och engelska. Siffrorna till höger visar hur många i klassen som hade de olika betygen. Man visste precis hur man låg till. Om man hade exempelvis AB i ett ämne, kunde man kolla hur många som hade likadant betyg.

Det som jag förvånat lade märke till var att bläcket fortfarande efter 122 år var så klart och tydligt. Hade det varit bläck från de bläckpennor som vi använder idag hade bläcket bleknat för länge sedan!

Den här gynnaren hade ingen aning om att jag satt länge och tänkte på min morfar som jag aldrig hann träffa, eftersom han dog innan jag föddes!

Inventeringen fortsätter. Det blir nog mycket att slänga, men några guldkorn finns säkert!