Res med mig genom livet

Tollered – ett brukssamhälle

Ni som läste mitt inlägg om Nääs fabriker får en fortsättning här. Folk som arbetade med och i fabrikerna var tvungna att bo någonstans. Då byggde man upp ett litet samhälle strax intill fabriksområdet. Tollered ligger några hundra meter bort. Det är ett av det bäst bevarade brukssamhällen vi har i Sverige.

En skola var helt nödvändig så barnen kunde lära sig att räkna och skriva!

Skolan byggdes 1898 och undervisningen som var i B-form höll på ända till 1951 då en ny skola togs i bruk!

Kommunens äldsta hus.

Byggd på 1700-talet. ”Båt-Johans” Arbetarbostad, för ångbåtskaptenen.

Teatern, en arbetarbostad, byggd 1892. Ett resande teatersällskap framförde en pjäs i huset innan någon hann flytta in. Huset fick sedan heta Teatern.

I Tollered finns fortfarande byggnader som tillhör Nääs Fabriker! Väl bevarade.

Får jag presentera Tuben? Det är ett 335 meter långt rör som transporterade vatten till det lilla kraftverket man behövde för verksamheten i fabrikerna. En grävd kanal gick från sjön Torskabotten till tuben som man använde sista biten.

Öfvre Fabriken var ett bomullsspinneri, som byggdes 1833. Man lyste upp lokalerna med gas, vilken var orsaken till en brand 19 februari 1848. Allt brann ner utom tegelväggarna. Det innebar att man kunde bygga upp fabriken igen. Numera är det en festlokal därinne!

Vi gick en rejäl slinga uppför ganska branta backar och hittade Skogvaktarbostaden byggd 1908, ombyggt 1944. Stora områden tillhörde fabrikerna, med skog som skulle skötas. Jag hade inte en tanke på att man behövde en skogvaktare, men när jag nu vet hur stort området är, förstår jag bättre.

Snickarstugan. Arbetarbostad byggd på 1800-talets första hälft!

En butik behöver man i ett litet samhälle. Speciellt på den tiden när det inte fanns fungerande kommunikationer.

Nääs konsumtionsförening bildades redan 1868, men flyttade inte in i nuvarande butik förrän 1895 när huset byggdes. Här handlade man ”på bok”. Man skrev upp vad man handlade och betalade varje gång man fick lön.

Det finns många fler hus i Tollered som är intressanta. Detta är bara ett axplock. Man ser spår överallt efter en tid som för länge sedan har försvunnit, men här är det mesta väl bevarat!

Vi avslutade vår utflykt med att åka till sjön Torskabotten, som en gång var reservoar för Nääs Fabriker och dess elförsörjning.

Nu för tiden används sjön mest för bad och fiske!

Man har satt upp skyltar på alla hus som är från tiden när det var full fart på Nääs fabriker. Den här skylten sitter på huset som jag har i headern till detta inlägg!