Res med mig genom livet

Biverkningar!

Ni som nu funderar på att inte ta coronavaccin pga eventuella biverkningar. Läs igenom den här listan på biverkningar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion, svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Även mindre allvarliga former av hudreaktioner, utslag och klåda kan förekomma. Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående, kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Njurbiverkningar. Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Anafylaxi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

Nu var det här en lista på eventuella biverkningar för vanligt Alvedon.

Kanske Coronavaccinet inte är så farligt trots allt. VACCINERA ER, ni som kan!

Inlägget taget från FB!

Fass