Res med mig genom livet

På vift i Ystad

Naturligtvis måste man besöka Ystad om man bara är ca 2 mil bort. Vi ville se den gamla delen och med gamla delen menar jag bebyggelsen sedan medeltiden, som är otroligt väl bevarad. Tyvärr har Ystad kommun missat att upplysa oss turister vilka hus vi ser, vem som har byggt huset och vad det en gång har använts till. I Kungälv och i Helsingborg har man satt upp små metallplattor med information om byggnadsminnesmärkta hus. Något att tänka på för Ystads kommun.

Jag har en viss faiblesse för fina portar och den här låg precis där vi parkerade.

Vi gick genast in i gränderna och såg oss omkring.

Inte nybyggt precis. Ledtråden jag fick var skylten ovanför dörren. Karl XII:s magasin. Jag sökte på nätet och hittade att det troligen är Kemnerska gården, vilken användes som magasin och byggdes 1520. Det sägs att Karl XII har bott på gården, men ingen vet säkert.

Här har jag ingen aning om husen, men det är Wallander-stad i alla fall!

Det här är ett annat hus jag har hittat och är Brahehuset , som dateras till sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal. Huset har troligen varit huvudbyggnad i adelssläkten Brahes stadsgård.

Vi gick vidare mot klostret på lite trötta fötter. Det hade blivit många steg.

Klosterdammen med små hus för fåglarna.

Det finns hur många korsvirkeshus som helst i Skåne. Så vackra!

Lite snett, gammalt och intressant. Tyvärr har jag inte hittat något om när det byggdes, men jag vet att det är ett antal år sedan. Helt enkelt många!

Det var trevligt att upptäcka den gamla delen av Ystad. Jag vet att jag snart kommer tillbaka och då är det strand och hav som ska upptäckas