Res med mig genom livet

Hur man sänker ett flygplan i havet

Turkarna har sänkt ett gammalt plan i havet utanför Turkiets kust och hoppas på så sätt att locka dykturister. Man tror att planet så småningom kan bli ett konstgjort rev där folk vill dyka. Planet är 36 år gammalt, 47 ton tungt och 54 meter långt. Planet ligger nu på 23 meters djup!

 

https://www.youtube.com/watch?v=ReVhonH2Xyg

 

Havet är fullt av skräp som ingen vill ha och smutsar ner våra hav. Jag kan inte tänka mig att ett eller flera sänkta plan bättrar på miljön i havet för fiskar och andra mekanismer som lever i haven.

Turkiet gör nedskräpning legalt tycker jag.

En stor tumme ner för idéer av det här slaget. Kan du tänka dig att ett sänkt plan kommer att locka fler turister till Turkiet?

Under ytan!

Källa: Travelnews