Res med mig genom livet

Mindre administration…

….. går det?

Jag har jobbat länge inom förskolevärlden och det blev hela tiden mer administrativa  uppgifter för pedagogerna, vilket innebar mindre tid i barngrupp. Varje chef kom med något nytt.  Man satt i olika grupper, träffades över gränserna och bytte erfarenheter. Vi blev färre som skulle göra samma jobb plus allt annat som tillkom. Det var ren stöld av tid från barnen, enligt mig.

Jag drar en parallell med sjukvården. Kan det vara likadant där? En massa pappersjobb istället för vård av patienter? Väntetiden är i alla fall lång om man behöver komma till en läkare.  Läkare och vårdpersonal måste naturligtvis dokumentera vad dom gör, men måste dom göra allt själva?

För en månad sedan ungefär ramlade jag på en trottoarkant i Pattaya och fick ett stort fult sår på knät.

Jag gick sedan varje dag och la om såret på en liten vårdcentral i vår lilla by Phlong Sawai. Väntetid några minuter varje gång. Snabbt och lätt. En dam skötte pappren och de andra patienterna.

Det måste gå att göra det effektivare i Sverige också!

Mer tid för patienter och barn, tack!