Res med mig genom livet

Emigranternas hus i Göteborg

Vi gick vidare utmed kajerna i Göteborg och kom till Packhuskajen. På 1600-talet var där ren sumpmark. 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier och Gustav 11 Adolf såg till att holländare började bygga staden.

På 1700-utvecklades Göteborg till en sjöfarts och handels stad och hade ca 10000 invånare. Det var fortfarande vassmark och kriminella ligor härjade här.

Området kring det stora tullhuset hette Franska tomten för att man slöt ett avtal 1784 med fransmännen där det stod att fransmännen skulle slippa betala tull för varor som passerade eller förvarades på den Franska tomten. I utbyte fick man den västindiska ön Saint Barthélemy, som man sålde tillbaka till Frankrike 1878.

Handeln ökade på 1800-talet och man byggde så småningom Tull och Packhuset. 1867 flyttade man in i det nya huset på det som idag är Packhuskajen. Huset skulle så småningom användas till något helt annat!

Fasaden ut mot vattnet. Göta Älv. Det här blev en plats för farväl! Folk som emigrerade till Amerika kom hit för att lastas i båtar som skulle ta dom från fattigdom till ett rikt liv hoppades man. 1.3 miljoner människor eller ca 25% av den svenska befolkningen åkte iväg. De flesta från det här huset och den här platsen.

Lånad bild.

Så här kunde det se ut utanför Packhuset innan avresa. I området fanns hotell, enklare övernattningsställen, reseagenturer, butiker. Ja allt man kunde behöva. T.om bordeller. De flesta båtar utgick från Packhuskajen. Innan avgång hölls särskilda gudstjänster. Trappan ner till båtarna kallades för ”Gråtartrappan” Det var stunden man såg det sista av sitt land och sina släktingar.

Nu förstärks kajen, men det var här man gick när man skulle lämna Sverige!

Man lämnade kaj och åkte till vänster genom hamninloppet och vidare för att uppfylla sina drömmar om ett bättre liv! Detta pågick från mitten av 1800-talet till i mitten på 1920-talet!

Nu går här andra sorters båtar här. En färja som tar passagerare till olika hållplatser utmed Södra och Norra älvstranden!

Emigranternas hus är bland annat ett stort statligt Casino nu för tiden!